Župne obavijesti

TRINAESTA-ČETRNAESTA-PETNAESTA-ŠESNAESTA-SEDAMNAESTA I OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

  1. VAŽNIJI BLAGDANI KROZ SRPANJ

 

  1. ĆIRIL, monah i METODIJE, biskup – 5. srpnja

Crkveni god u župi sv. Ćirila i Metoda u Divaltovoj ulici gdje su svete mise u 7,30; 10,30 i 18,30 sati.

Ovo su apostoli slavenskih naroda, Metoda, koji je bio upravitelj jedne pokrajine u Grčkoj, odriče se te službe i postaje monah, i brat Konstantin, (Ćiril)sklon nauku postaje učitelj svete i profane znanosti, ostavlja službu učitelja i odlazi bratu u manastir. Oko 861. godine odlaze kao misionari Kozarima.

Životni je poziv sv. Braće bio misije među Slavenima. Na poziv moravskog kneza Rastislava, car pošalje svetu braću, godine 863. da propovijedaju Slavenima Kristov nauk na slavenskom jeziku. Da misija uspije, Konstantin (Ćiril) pronađe slova za slavenski jezik, glagoljicu i dade se na prevađanje svetih knjiga na slavenski jezik. Također su u bogoslužje uveli slavenski jezik.

Kao i svi apostoli, i sveta braća bivaju optuživani, klevetani i progonjeni, posebno što su uveli slavenski jezik u bogoslužje, premda će im papa kasnije  to odobriti. Ćiril umire u Rimu 869. godine a Metod biva posvećen za biskupa i postavljen za nadbiskupa u Moravskoj i Panoniji. Unatoč svih teškoća i neprilika nastavlja apostolat sa svojim učenicima sve do smrti 6. travnja 885. godine.

Papa Ivan Pavao II, proglasio je slavenske apostole sv. Ćirila i Metoda 31. prosinca 1980, suzaštitnicima Evrope, uz sv. Benedikta kojeg je Pavao VI. 1974.g. proglasio glavnim zaštitnikom Evrope.

 

SV. BENEDIKT, opat, ZAŠTINIK EUROPE – 11. srpnja

Praotac zapadnog redovništva, rodio se oko 480 godine. Radi slabog  života kršćana i bojazni za svoje spasenje, napusti svijet i povuče se da živi pustinjačkim životom. Uskoro se oko njega okupe mnogi mladići sa željom da im on bude učitelj na putu svetosti. Gradi samostane koji će postati žarište vjere i kulture za cijelu Evropu. Sastavlja pravila po kojima trebaju živjeti,  koja će kasnije postati izvor i uzor za druga pravila raznih redova.

Od 6. do 12. st. evangelizaciju Evrope provode benediktinci. Barbare su priveli kršćanskoj civilizaciji, odgajali su kroz stoljeća evropske narode.

Papa Pio XII nazvao je Benedikta «Ocem Evrope» a Pavao VI «Zaštitnikom zapadne kulture i ocem kršćanske Evrope». Umro je 21. ožujka 547.

 

  1. ILIJA PROROK, ZAŠTITNIK ĐAKOVAČKO OSJEČKE NADBISKUPIJE – 20. srpnja

Osoba koja se vatreno borila za vjeru u pravoga Boga. Njegovo ime znači «Jahve je moj Bog» a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i borio. «I usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtila kao buktinja»(Sir 48,1).

Ilija je bio rodom iz Tišbe, pa se zvao i Tišbijac. Djelovao je u IX stoljeću prije Krista u vrijeme kraljevanja Ahaba. Mislim da njegovu borbu s bezbožnim Ahabom i njegovom ženom Jezabelom sam prorok najbolje izriče nalazeći se na Božjoj gori Horebu. Na Jahvin upit zašto je tamo došao, prorok odgovara: «Revnovao sam gorljivo za Jahvu Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sâm, a oni traže da i meni uzmu život»(1Kr 19,10).

U tim je riječima sam Ilija. One izriču njegovo proročko poslanje u jednom veoma teškom razdoblju povijesti izabranog naroda.

Kako navodi druga knjiga Kraljeva, ognjena kola i ognjeni konji stadoše i Ilija u vihoru uziđe na nebo.

U slavenskom pučkom vjerovanju, što je prisutno i u našim krajevima, Ilija zapovijeda gromovima i kiši, pa se čak naziva «Ilija Gromovnik». Daleko je vrjednije od toga ono što o Iliji kaže Božja objava. On jest gromovnik koji se borio i grmio za Božju stvar.

 

SVETI JOAKIM I ANA, RODITELJI BDM – 26. srpnja

Ako želimo nešto reći o krepostima i veličini sv. Joakima i Ane, moramo na prvome mjestu istaknuti da je njihova kćerka Majka Božja. To je prvi i najvažniji dokaz njihove svetosti. Dobro stablo rađa dobrim plodovima, rekao je Isus. Plod je Joakima i Ane presveta Djevica Marija. Čovjek je svet ako ispuni ono što Bog pod njega traži. Od njih je tražio da dadu svijetu Majku Njegova Sina, koja će razveseliti nebo i zemlju, s kojom je osvanulo novo doba za svijet. Sretnih li roditelja koji su imali tako veliku i uzvišenu kćerku!   

Danas je crkveni god na našem gornjogradskom groblju sv. Ane. Svete mise na groblju su u 8,00 sati, 10,00 i popodne u 16,00 sati. Prije svake svete mise prilika za svetu ispovijed.

Dođimo moliti sv. Anu za majke naših obitelji i tolike potrebe obitelji, kao i za naše pokojne koji počivaju u sjeni crkve sv. Ane, na najstarijem groblju našega grada.

U župnoj crkvi je toga dana sveta misa u 18,30 sati.

Danas je i crkveni god u Tenji.

 

SVETI IGNACIJE LOYOLSKI, PREZBITER – 31. srpnja

Sveti Igancije se rodio u Loyoli u Španjolskoj godine 1491. Ovdje ga spominjem jer je osnovao red Družbe Isusove, isusovce, koje je papa Pavao III. odobrio 27. rujna 1540. g. Njegovo je načelo: Na veću slavu Božju. Napisao je svoje besmrtno djelo «Duhovne vježbe». Umro je u Rimu 31. srpnja 1556.

I u našem gradu rade i djeluje Isusovci u to u Stepinčevoj ulici, gdje se nalazi njihova Rezdencija, i u Tvrđi Isusovačka gimnazija.

 

GOSPA OD ANĐELA – «PORCIUNKULA» - 2. kolovoza

Pola sata hoda jugozapadno od Asiza nalazi se mala crkvica posvećena Gospi od anđela. Sveti Franjo Asiški obnovio je crkvicu svojim rukama. Crkvica se zove još Porciunkula, što znači mali dio, dijelak što ga je Franjo pridržao za upotrebu na zemlji. Tu je crkvicu Franjo posebno ljubio jer je u njoj upoznao Božji poziv i počeo novi život. Crkvica je kolijevka Franjevačkog reda. U toj crkvici Franjo je zatvorio oči g. 1216. Velika bazilika koja se diže iznad crkvice sagrađena je 1569-1678 g.

 

Vjernicima je Porciunkula poznata osobito po oprostu koji je sv. Franjo od Isusa             izmolio. Dana 2. kolovoza molio je u crkvici, ukaže mu se Isusu i Marija okruženi mnoštvom anđela. Isus upita Franju kakvu milost želi za spas ljudi. Franjo zamoli Gospodina da udijeli potpuni oprost svakome tko se skrušeno ispovijedi i posjeti ovu crkvicu. Gospodin mu udijeli traženu milost a papa Honorije III. potvrdi oprost. Kasnije se povlastica oprosta proširila na sve crkve.

 

Na dan 2. kolovoza, u župnim crkvama može se zadobiti potpuni oprost zvani «Porciunkula». Propisana djela za dobivanje ovog oprosta su: pohod crkvi u kojoj treba izmoliti Oče naš i Vjerovanje, dodavši ovome ispovijed i pričest, te molitvu na nakanu sv. Oca. Ovaj se oprost može dobiti samo jedanput.

 

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – 23. lipnja 2019.

Danas je dvanaesta nedjelja kroz godinu. Svete mise su: u 6,30 sati; 7,30 kod sv. Roka; u 8,30 sati; 10,00 sati; potom u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.

 Misli uz današnje evanđelje. (Lk. 9,18-24)

Današnje evanđelje sadrži tri različita odlomka koji su međusobno povezani: ispovijed vjere sv. Petra, naviještaj muke i odreknuće koje se traži od kršćanina. Upućujući svojim učenicima izričito pitanje „Tko sam ja za vas“, Gospodin je htio da oni dublje uđu u spoznaju njegova otajstva: Tko je zapravo on i kakvo je njegovo poslanje. Nakon što je na Petrova usta čuo ispovijest vjere o tome da je On obećani Mesija, Isus učenicima objavljuje da se mora uputiti na križni put koji ga vodi prema Kalvariji te da ga i oni moraju nasljedovati na tome putu.

Gospodin svakome od nas postavlja pitanje i na to pitanje moramo osobno odgovoriti. Tko je On za nas? Kakvo mjesto zauzima u našem životu? Jesmo li spremni napustiti sve i učiniti sve da bismo Njega nasljedovali?

 

  1. KALENDAR KROZ TJEDAN

            ponedjeljak,   24. lipnja 2019. Rođenje sv. Ivana Krstitelja

petak,             28. lipnja 2019. Presveto Srce Isusovo

subota,            29. lipnja 2019. SVETI PETAR I PAVAO, apostoli, zaštitnici župe, župne crkve i grada Osijeka, svetkovina.  Svete mise su: u 6,30 sati; u 8,30 sati; župna u 10,00 sati; u 11,30 sati i večernja sveta misa u 18,30 sati koju predvodi pomoćni biskup mons. Ivan Ćuirić, uz sudjelovanje biskupa metropolije, svećenika grada Osijeka, gradonačelnika i njegovih suradnika. Dođimo na večernju misu proslaviti naše zaštitnike i moliti njihov zagovor za župu i grad.

            nedjelja,         30. lipnja 2016. TRINAESTA KROZ GODINU

Svete mise su: u 6,30 sati; 7,30 sati kod sv. Roka; 8,30 sati; 10,00 sati;potom u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.

 

DUHOVI – NEDJELJA PEDESETNICA - 9. lipnja 2019.

Danas je svetkovina Duha Svetoga-nedjelja Pedesetnica, svršetak uskrsnog vremena, počinje vrijeme kroz godinu. Svete mise su: u 6,30 sati; 7,30 kod Sv. Roka;  8,30 sati, 10,00 sati; potom u 11,30 sati misa zahvalnica uz kraj akademske godine i večernja u 18,30 sati.

Misli uz današnje evanđelje. (Iv. 20,19-23)

Evanđeoski odlomci koji opisuju događaje vezane uz Isusovo uskrsnuće i sve ono što se nakon toga događalo žele naglasiti kao najveću slijedeću činjenicu: Isus želi sve svoje vjernike ispuniti darom Duha Svetoga koji će ih od sada nadahnjivati i voditi. Puni Duha Svetoga oni će postati sposobni da mogu davati svjedočanstvo za Isusa Krista i širiti ovim svijetom navještaj spasenja.

  1. KALENDAR KROZ TJEDAN

ponedjeljak,   10. lipnja 2019. BDM Majka Crkve.

utorak,           11, lipnja 2019. Sv. Barnaba, ap.

četvrtak,         13. lipnja 2019. Sv. Antun Padovanski, prez. i n.

subota,            15. lipnja 2019. Ljetne kvatre

nedjelja,         16. lipnja 2019.  PRESVETO TROJSTVO

Svete mise su: u 6,30 sati; 7,30 sati kod Roka; 8,30 sati; 10,00 sati; potom u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.

 

PRESVETO TROJSTVO – 16. lipnja 2019.

Danas je svetkovina Presvetog Trojstva. Svete mise su: u 6,30 sati; 7,30 sati kod Roka; 8,30; 10,00 sati; potom u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.

 Misli uz današnje evanđelje. (Iv. 16,12-15)

Jedino Duh Sveti može pomoći da shvatimo, barem donekle, otajstvo ljubavi Presvetoga Trojstva, može nas pomalo uvoditi u to otajstvo i pomoći nam da živimo u njegovu ozračju.

Na kraju svojega zemaljskog života, ne bez tuge, Isus je morao zaključiti da apostoli vrlo malo shvaćaju njegovo naučavanje, čak nisu mogli shvatiti otajstvo njegove osobe. Tek kad budu primili Duha Svetoga, oni će polako ulaziti u to otajstvo Ljubavi. Duh Sveti će ih voditi sve dublje u spoznaju Istine koja od Boga dolazi.

Niti mi, današnji kršćani, ne možemo ući u to otajstvo bez pomoći Duha Svetoga. Budimo zato pažljivi, poslušni i poučljivi onome čime nas Duh nadahnjuje, pa ćemo sve više ulaziti u tajnu Presvetog Trojstva koja će nas ispuniti istinskom srećom.

 KALENDAR KROZ TJEDAN

 

četvrtak,         20. lipnja 2019.  TIJELOVO – SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE, zapovijedana svetkovina. Svete mise su po nedjeljnom rasporedu: 6,30; 7,30 kod sv. Roka; 8,30; župna u 10,00; 11,30 i večernja sveta misa s Tijelovskom procesijom oko «katedrale» s četiri postaje, u 18,30 sati koju predvodi nadbiskup. Budući da je zapovijedani blagdan dužni smo sudjelovati na svetoj misi. Pozivamo sve vjernike, mlade, djecu, posebno ovogodišnje prvopričesnike da ponesu košarice s laticama i tako sudjeluju u tijelovskoj procesiji.

Sjenice prave: 1. Mladi župe – voditelj Marijan Iža; 2. Skupljači milostinje i Pazitelji katedrale – voditelj; Renato Vojedilov 3. Veliki zbor – voditeljica Marija Krpan; 4. Molitvene skupine – voditeljica Mirjana Eržić. Drveni kostur sjenica sklapaju Marijan Iža i Renato Vojedilov.  Potrebne grane kojima će se pokriti sjenice donose, gospodin, Marijan Iža, Renato Vojedilov i Antun Kovačić. Nebo nose četiri čovjeka; Hrvoje Barabaš, Denis Karnaš, Petar Žuljević i Antun Kovačić.

 

petak,             21. lipnja 2019. Sv. Alojzije Gonzaga, red.

 

nedjelja,         23. lipnja 2019.  DVANAESTA KROZ GODINU

Svete mise su: u 6,30 sati; 8,30 sati; 10,00 sati; potom u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.

 

SEDMA USKRSNA NEDJELJA - 2. lipnja 2019.

Danas je sedma uskrsna nedjelja.  Svete mise su: u 6,30 sati; u 8,30 sati; u 10,00 sati; 11,30 i večernja u 18,30 sati.

 

Misli uz današnje evanđelje. (Iv. 17,20-26)

Neka budu jedno ka što smo mi jedeno

Svake godine u nedjelju koja dolazi nakon blagdana Uzašašća čita se po jedan odlomak Isusove velikosvećeničke molitve. Ove godine čitamo završetak 17. poglavlja.

Isus moli za jedinstvo: misli na sve one koji će, počevši od apostola, vjerovati u njegovo Ime. Svi vjernici trebaju živjeti u istinskom jedinstvu: To jedinstvo ima i svoj uzor, jedinstvo ljubavi koje postoji između Oca i Sina. Izvor toga jedinstva je Isus Krist, on ujedinjuje sve vjernike. To jedinstvo je i znak koji ovome svijetu na jasan način pokazuje kako je Isus poslan od Oca i da Bog ljubi sve ljude.

Isus izražava i svoju najdublju želju: da uspostavi zajedništvo ljubavi između svojih učenika i svoga Oca. To što napušta svoje apostole, to je zato da bi ih lakše mogao privesti k Ocu. Krist želi boraviti osobno kod svojih učenika, da bi oni bili dionici njegova života i njegove ljubavi.

 

  1. KALENDAR KROZ TJEDAN

ponedjeljak,   3. lipnja 2019. Sv. Karlo Lwanga i drugovi muč.

srijeda,           5. lipnja 2019. Sv. Bonifacije, b. i muč.

četvrtak,         6. lipnja 2019. Sv. Norbert, b.

petak,             7. lipnja 2019. Prvi petak

subota,           8. lipnja 2019. Duhovsko bdijenje

nedjelja,         9. lipnja 2018. DUHOVI - PEDESETNICA

Svete mise su: u 6,30 sati; 7,30 kod Sv. Roka;  8,30 sati misa zahvalnica uz kraj školske godine, 10,00 sati; potom u 11,30 sati misa zahvalnica uz kraj akademske godine i večernja u 18,30 sati.

 

Adresa i radno vrijeme

Župni ured Sv. Petra i Pavla Apostola, Osijek
Pavla Pejačevića 1
31000 OSIJEK

T:(031) 310-020
F:(031) 310-022
M:zupa@svpetaripavao.hr
W:www.svpetaripavao.hr

Radnim danom: 8-12 sati i 15-18 sati
Subotom: samo 8-12 sati

Kroz srpanj i kolovoz: 16-18 sati; subotom: 11-12 sati

Statistika posjeta

Danas23
Jučer218
Ovaj mjesec2750
Ukupno4857583

Trenutno online

1
posjetitelja

Ponedjeljak, 22 Srpanj 2019