TRINAESTA-ČETRNAESTA-PETNAESTA-ŠESNAESTA-SEDAMNAESTA I OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 1. VAŽNIJI BLAGDANI KROZ SRPANJ

 

 1. ĆIRIL, monah i METODIJE, biskup – 5. srpnja

Crkveni god u župi sv. Ćirila i Metoda u Divaltovoj ulici gdje su svete mise u 7,30; 10,30 i 18,30 sati.

Ovo su apostoli slavenskih naroda, Metoda, koji je bio upravitelj jedne pokrajine u Grčkoj, odriče se te službe i postaje monah, i brat Konstantin, (Ćiril)sklon nauku postaje učitelj svete i profane znanosti, ostavlja službu učitelja i odlazi bratu u manastir. Oko 861. godine odlaze kao misionari Kozarima.

Životni je poziv sv. Braće bio misije među Slavenima. Na poziv moravskog kneza Rastislava, car pošalje svetu braću, godine 863. da propovijedaju Slavenima Kristov nauk na slavenskom jeziku. Da misija uspije, Konstantin (Ćiril) pronađe slova za slavenski jezik, glagoljicu i dade se na prevađanje svetih knjiga na slavenski jezik. Također su u bogoslužje uveli slavenski jezik.

Kao i svi apostoli, i sveta braća bivaju optuživani, klevetani i progonjeni, posebno što su uveli slavenski jezik u bogoslužje, premda će im papa kasnije  to odobriti. Ćiril umire u Rimu 869. godine a Metod biva posvećen za biskupa i postavljen za nadbiskupa u Moravskoj i Panoniji. Unatoč svih teškoća i neprilika nastavlja apostolat sa svojim učenicima sve do smrti 6. travnja 885. godine.

Papa Ivan Pavao II, proglasio je slavenske apostole sv. Ćirila i Metoda 31. prosinca 1980, suzaštitnicima Evrope, uz sv. Benedikta kojeg je Pavao VI. 1974.g. proglasio glavnim zaštitnikom Evrope.

 

SV. BENEDIKT, opat, ZAŠTINIK EUROPE – 11. srpnja

Praotac zapadnog redovništva, rodio se oko 480 godine. Radi slabog  života kršćana i bojazni za svoje spasenje, napusti svijet i povuče se da živi pustinjačkim životom. Uskoro se oko njega okupe mnogi mladići sa željom da im on bude učitelj na putu svetosti. Gradi samostane koji će postati žarište vjere i kulture za cijelu Evropu. Sastavlja pravila po kojima trebaju živjeti,  koja će kasnije postati izvor i uzor za druga pravila raznih redova.

Od 6. do 12. st. evangelizaciju Evrope provode benediktinci. Barbare su priveli kršćanskoj civilizaciji, odgajali su kroz stoljeća evropske narode.

Papa Pio XII nazvao je Benedikta «Ocem Evrope» a Pavao VI «Zaštitnikom zapadne kulture i ocem kršćanske Evrope». Umro je 21. ožujka 547.

 

 1. ILIJA PROROK, ZAŠTITNIK ĐAKOVAČKO OSJEČKE NADBISKUPIJE – 20. srpnja

Osoba koja se vatreno borila za vjeru u pravoga Boga. Njegovo ime znači «Jahve je moj Bog» a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i borio. «I usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtila kao buktinja»(Sir 48,1).

Ilija je bio rodom iz Tišbe, pa se zvao i Tišbijac. Djelovao je u IX stoljeću prije Krista u vrijeme kraljevanja Ahaba. Mislim da njegovu borbu s bezbožnim Ahabom i njegovom ženom Jezabelom sam prorok najbolje izriče nalazeći se na Božjoj gori Horebu. Na Jahvin upit zašto je tamo došao, prorok odgovara: «Revnovao sam gorljivo za Jahvu Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sâm, a oni traže da i meni uzmu život»(1Kr 19,10).

U tim je riječima sam Ilija. One izriču njegovo proročko poslanje u jednom veoma teškom razdoblju povijesti izabranog naroda.

Kako navodi druga knjiga Kraljeva, ognjena kola i ognjeni konji stadoše i Ilija u vihoru uziđe na nebo.

U slavenskom pučkom vjerovanju, što je prisutno i u našim krajevima, Ilija zapovijeda gromovima i kiši, pa se čak naziva «Ilija Gromovnik». Daleko je vrjednije od toga ono što o Iliji kaže Božja objava. On jest gromovnik koji se borio i grmio za Božju stvar.

 

SVETI JOAKIM I ANA, RODITELJI BDM – 26. srpnja

Ako želimo nešto reći o krepostima i veličini sv. Joakima i Ane, moramo na prvome mjestu istaknuti da je njihova kćerka Majka Božja. To je prvi i najvažniji dokaz njihove svetosti. Dobro stablo rađa dobrim plodovima, rekao je Isus. Plod je Joakima i Ane presveta Djevica Marija. Čovjek je svet ako ispuni ono što Bog pod njega traži. Od njih je tražio da dadu svijetu Majku Njegova Sina, koja će razveseliti nebo i zemlju, s kojom je osvanulo novo doba za svijet. Sretnih li roditelja koji su imali tako veliku i uzvišenu kćerku!   

Danas je crkveni god na našem gornjogradskom groblju sv. Ane. Svete mise na groblju su u 8,00 sati, 10,00 i popodne u 16,00 sati. Prije svake svete mise prilika za svetu ispovijed.

Dođimo moliti sv. Anu za majke naših obitelji i tolike potrebe obitelji, kao i za naše pokojne koji počivaju u sjeni crkve sv. Ane, na najstarijem groblju našega grada.

U župnoj crkvi je toga dana sveta misa u 18,30 sati.

Danas je i crkveni god u Tenji.

 

SVETI IGNACIJE LOYOLSKI, PREZBITER – 31. srpnja

Sveti Igancije se rodio u Loyoli u Španjolskoj godine 1491. Ovdje ga spominjem jer je osnovao red Družbe Isusove, isusovce, koje je papa Pavao III. odobrio 27. rujna 1540. g. Njegovo je načelo: Na veću slavu Božju. Napisao je svoje besmrtno djelo «Duhovne vježbe». Umro je u Rimu 31. srpnja 1556.

I u našem gradu rade i djeluje Isusovci u to u Stepinčevoj ulici, gdje se nalazi njihova Rezdencija, i u Tvrđi Isusovačka gimnazija.

 

GOSPA OD ANĐELA – «PORCIUNKULA» - 2. kolovoza

Pola sata hoda jugozapadno od Asiza nalazi se mala crkvica posvećena Gospi od anđela. Sveti Franjo Asiški obnovio je crkvicu svojim rukama. Crkvica se zove još Porciunkula, što znači mali dio, dijelak što ga je Franjo pridržao za upotrebu na zemlji. Tu je crkvicu Franjo posebno ljubio jer je u njoj upoznao Božji poziv i počeo novi život. Crkvica je kolijevka Franjevačkog reda. U toj crkvici Franjo je zatvorio oči g. 1216. Velika bazilika koja se diže iznad crkvice sagrađena je 1569-1678 g.

 

Vjernicima je Porciunkula poznata osobito po oprostu koji je sv. Franjo od Isusa             izmolio. Dana 2. kolovoza molio je u crkvici, ukaže mu se Isusu i Marija okruženi mnoštvom anđela. Isus upita Franju kakvu milost želi za spas ljudi. Franjo zamoli Gospodina da udijeli potpuni oprost svakome tko se skrušeno ispovijedi i posjeti ovu crkvicu. Gospodin mu udijeli traženu milost a papa Honorije III. potvrdi oprost. Kasnije se povlastica oprosta proširila na sve crkve.

 

Na dan 2. kolovoza, u župnim crkvama može se zadobiti potpuni oprost zvani «Porciunkula». Propisana djela za dobivanje ovog oprosta su: pohod crkvi u kojoj treba izmoliti Oče naš i Vjerovanje, dodavši ovome ispovijed i pričest, te molitvu na nakanu sv. Oca. Ovaj se oprost može dobiti samo jedanput.

 

 

 1. LJETNI RASPORED SV. MISA ( srpanj i kolovoz)

            Mjesec srpanj i kolovoz su dva mjeseca praznika naše djece kada i odrasli uzimaju         svoje godišnje odmore  i veći je broj vjernika odsutan iz grada. I mi svećenici trebamo    otići na svoje godišnje odmore, i zbog toga u mjesecu srpnju i kolovozu imamo ljetni           raspored svetih misa.

Radnim danom svete mise su u konkatedrali navečer u 18,30 sati, a subotom ujutro u 7 sati.

            Nedjeljom i blagdanom svete mise će biti; u 7,00 sati, u 8,30 sati, u 10 sati i    večernja u 18,30 sati. Svete mise kod sv. Roka u 7,30 sati te u konkatedrali u 11,30            sati preko ljeta neće biti. Ovakav je raspored uključivo do posljednje nedjelje u kolovozu.  

 

 1. RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

            Kroz ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz, započinjemo sa skraćenim radnim vremenom        Župnog ureda. Župni ured će raditi u radne dane samo popodne od 16 do 18 sati, a        subotom od 11 do 12 sati. Za hitne slučajeve na raspolaganju smo uvijek.

 

 1. PROSLAVA BLAGDANA SVETE ANE NA GORNJOGRADSKOM GROBLJU

            Spomendan Svete Ane slavi se od davnina vrlo svečano na gornjogradskom groblju Svete Ane gdje se nalazi i kapelica posvećena ovoj svetici, sagrađena 1769. godine. Tradicija ovoga slavlja nastavila se do danas jer gotovo da i nema Osječanina kojemu na ovome groblju nije pokopan netko od njegovih rođaka ili prijatelja. Svete mise na blagdan Svetih Joakima i Ane, u četvrtak, 26. srpnja, na gornjogradskom groblju bit će u 8,00 sati, pjevana u 10,00 sati i popodne u 16,00 sati. Prije svake svete mise bit će mogućnost za svetu ispovijed. Dođimo moliti Svetu Anu za naše majke, za potrebe obitelji i za pokojnike koji počivaju u sjeni crkve Svete Ane.

 

 1. NATJEČAJ ZA DJEČAČKO I BOGOSLOVNO SJEMENIŠTE

Bliži se vrijeme upisa u srednje škole i na fakultete. Možda je Bog pokucao ili kuca na srca nekih mladića koji bi pošli putem svećeništva. Dječačko sjemenište u Zagrebu, za one koji su završili osmi razred, i veliko Bogoslovno sjemenište u Đakovu, za one koji su završili srednju školu, objavilo je natječaj za prijavu kandidata. Sve informacije možete dobiti u župnom uredu.

 

 1. NATJEČAJ ZA STUDIJ TEOLOGIJE

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu objavio je natječaj za upis studenata. Svi koji su završili srednju školu a žele studirati teologiju, mogu se javiti u župni ured gdje će dobiti potrebne informacije.

 

 1. BRAČNO I OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE

Bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovačko-osječke nadbiskupije  djeluje u Osijeku  u Vikarijatu, Strossmayerova 58, Tel: 031 253 916. Tijekom 2019 godine organizira mjesečna predavanja koja se odvijaju zadnje srijede i četvrtka u mjesecu, počevši od svibnja pa do listopada s početkom u 17,00 sati. Potičemo bračne parove na ove susrete koji započinju u srijedu, 29. svibnja u Vikarijatu. Teme svake posljednje srijede u mjesecu je ''Umijeće bračne ljubavi''. Teme: Mitovi i stereotipi u braku. Kako se kvalitetno posvađati. Uloga bračnog partnera u braku. Bračna (ne)stabilnost. Učinkovito nošenje sa stresom i frustracijom. Teme svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu je ''Škola uspješnog roditeljstva''. Teme: Djeca i razvod roditelja. Stilovi odgoja. Ostvarivanje discipline postavljanjem granica. Emocionalni i socijalni razvoj djece. Polazak djeteta u jaslice, vrtić ili školu – kako ga (lakše) prebroditi. Preporučamo.

 

 1. MINISTRANTI NA MORU

Dvadeset ministranta naše župe odlazi na more u Zaton od 16. do 23. srpnja 2019. godine. Polazak je u utorak, 16. srpnja u 6 sati ujutro, autobusom ispred župnog ureda. Svaki sudionik sa sobom treba ponijeti 2 plahte, jastučnicu i ručnike te ono najpotrebnije za higijenu. U srijedu, 3. srpnja navečer u 19,00 sati kratak sastanak sa roditeljima i djecom koja idu na more.

 

 1. OBNOVA ORGULJA

Početkom sedmog mjeseca započet će postavljanje obnovljenih orgulja u našoj konkatedrali. Trenutno se obnavljaju oštećene freske iznad orgulja. Svi radovi će trajati do početka devetog mjeseca.

 

 1. SVEĆENIK U BOLNICI

Svećenik koji je zadužen za bolnicu je pater Marek koji obilazi pojedine odjele u bolnici, tako da se bolesnici koji to žele mogu ispovijedati. Također se može svećenik pozvati i telefonom i to 091 4600434.

 

 1. PAZITELJI KONKATEDRALE

Pozivam sve osobe koje su na sebe preuzeli obvezu da budu pazitelji konkatedrale da se drže svoga rasporeda. Crkva će biti otvorena od 7 do 19 sati, jedino ponedjeljkom od 8 do 12 sati je čišćenje katedrale, radi toga je zatvorena. Upućujemo poziv svim starijim osobama da postanu pazitelji konkatedrale prijavom u župni ured.

 

 1. DONESITE OBITELJSKI KARTON

Ako još niste predali vaš OBITELJSKI KARTON učinite to što prije. Želja nam je da što više obiteljskih podataka unesemo u vaš karton. Ako ga nemate, obiteljski karton možete dobiti u župnom uredu. Hvala vam.

 

 1. ZAHVALA

Hvala svima koji su pridonijeli svojim prilogom za potrebe župe i župne crkve. Potičem župljane koji to do sada nisu učinili. Molimo sve obitelji koje žive u župi, a nisu prijavljene, da to učine.  

 

 1. TISAK

            Glas Koncila, Župne obavijesti, Moj molitvenik.. 

 

 1. KRŠTENI - VJENČANI - UMRLI.

 

Kršteni: 29.VI.2019. Klara Zelenić, kći Marka Zelenića i Jasne Čakarun Zelenić; 30.VI.2019. Nora Radičević, kći Mladena Radičevića i Željke Radoš Radičević: Petra Bojanić, kći Duška Bojanića i Maje Bezmarović Bojanić; Ivano Dakić, sin Gorana Dakića i Antonele r. Nujić; Lea Stanković, kći Dinka Stankovića i Jelene Devald; Elena Majetić, kći Luke Majetića i Petre r. Tolušić; Vito Marukić, sin Nikole Marukića i Ivone r. Medić.

 

Crkveno Vjenčani: 28. VI.2019. Marko Ćaćić iz Tenje i Stana Jularić iz Križa

 

Crkveno ukopani: 24.VI.2019. Hela Machiedo r. Kovač(1929.); Božica Baćak r. Koić)1937.); 26.VI.2019. Josip Vuica(1939.). 27.VI.2019. Tomo Pap(1950.).

 

 

 

 

                                    SVETE MISE  od 30.VI. do 4. VIII. 2019.

 

nedjelja,                     30. lipnja 2019. TRINAESTA KROZ GODINU

+ iz ob. Fadljević i Kaltneker - 6,30 sati      

+ Mate Mikulandra - 7,30 kod Roka

+ Vinka(ž) Šego - 8,30 sati

                                    PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati

+ iz ob. Krbavac i Birin - 11,30 sati

                                    + Dario Hašperger i pok. iz ob. Rauher - 18,30 sati

ponedjeljak,               1. srpnja 2019.

                                    + Dragica Marušić - 18,30 sati

utorak,                       2. srpnja 2019.

                                    + Zvonimir Gvozdić -18,30 sati

srijeda,                       3. srpnja 2019. Sv. Toma, ap.                    

                                    + Edita i Ante Grašo - 18,30 sati                              

četvrtak,                     4. srpnja 2019.

                                    + Marija i Rudolf Brodić - 18,30 sati

petak,                         5. srpnja 2019. Sv. Ćiril, mon. i Metod, b.

                                    + Martin Jamnić i pok. iz ob. Jamnić i Prosen - 18,30 sati

subota,                       6. srpnja 2018. Sv. Marija Goretti, dj. i muč.

                                    + Božica Baćak, prva misa - 7,00 sati

nedjelja,                     7. srpnja 2019. ČETRNAESTA KROZ GODINU

                                    + Petar i Ružica Stanić - 7,00 sati

                                    + iz ob. Nakić - 8,30 sati

                                    PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati

                                    + Damir Pavičić - 18,30 sati                         

ponedjeljak,               8. srpnja 2019.

                                    + Ivana(ž), Petar i Josip Galović - 18,30 sati

utorak,                       9. srpnja 2019. Bl. Marija od Propetog Isusa Petković, red.

                                    + Vladimir, Dražen i Vjekoslav Šindilj - 18,30 sati

srijeda,                       10. srpnja 2019.

                                    + Matilda Perić - 18,30 sati

četvrtak,                     11. srpnja 2019. Sv. Benedikt, opat

                                    + Rudolf Ladović - 18,30 sati                       

petak,                         12. srpnja 2019.

                                    + Anka Malić - 18,30 sati

subota,                       13. srpnja 2019. Majka Božja Bistrička

                                    + Mandina Bibić -  7,00 sati

 

nedjelja,                     14. srpnja 2019. PETNAESTA KROZ GODINU

                                    + Ankica i Jozo Majdenić i pok. iz ob. Alšić - 7,00 sati

                                    + Milan, Ruža i Goran Zorić - 8,30 sati

                                    PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati

                                    + Dragica i Nikola Vorkapić - 18,30 sati

ponedjeljak,               15. srpnja 2019. Sv. Bonaventura, b.

                                    + Mijo i Anđa Stojić - 18,30 sati

utorak,                       16. srpnja 2019. Gospa Karmelska

                                    + Sanda Stjepanović i pok. iz ob. Vidaković i Dmitrović - 18,30 sati

srijeda,                       17. srpnja 2019.

                                    + Eduard Kofranek - 18,30 sati

četvrtak,                     18. srpnja 2019.

                                    + Dragan Joskić - 18,30 sati             

petak,                         19. srpnja 2019.

                                    + Josip i Gabrijela Ermenić - 18,30 sati

subota,                       20. srpnja 2019. Sv. Ilija, prorok

                                    + Nives Kolarić - 7,00 sati

 

nedjelja,                     21. srpnja 2019. ŠESNAESTA KROZ GODINU

                                    + Dragica i Franjo Klešćik - 7,00 sati

                                    + Ljuba Josić - 8,30 sati

                                    PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati

                                    + Ana i Pero Gagulić- 18,30 sati                              

ponedjeljak,               22. srpnja 2019. Sv. Marija Magdalena

                                    + Marica, Lovro i Frančiška Lučić - 18,30 sati                               

utorak,                       23. srpnja 2019. Sv. Brigita Škotska, red.

                                    + Nenad Merčep - 18,30 sati

srijeda,                       24. srpnja 2019.

+ Elizabeta Ledenčan – 18,30 sati

četvrtak,                     25. srpnja 2019. Sv. Jakov, ap.

                                    + Darko, Damir i Stjepan Tomek - 18,30 sati

petak,                         26. srpnja 2019. Sv. Joakim i Ana, roditelji BDM

                                    + Josipa Mađar - 18,30 sati

Na groblju Svete Ane:

                                    + Ana Marjanović – 8,00 sati

                                    + Anica Kemenc - 10,00 sati

                                    + Ana Rakita - 16,00 sati

subota,                       27. srpnja 2019.                   

+ Manda Vujnovac - 7,00 sati

 

nedjelja,                     28. srpnja 2019. SEDAMNAESTA KROZ GODINU

                                    + iz ob. Inhif i Centa - 7,00 sati

                                    + Marko Tomić, svećenik i Agica i Franjo Tomić - 8,30 sati

                                    PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati

                                    + Petar Čes - 18,30 sati

ponedjeljak,               29. srpnja 2019.

                                    + Damir Vuković - 18,30 sati                       

utorak,                       30. srpnja 2019. Sv. Petar Krizolog, b. i n.

                                    + Mile Perić - 18,30 sati

srijeda,                       31. srpnja 2019. Sv. Ignacije Loyolski, prez.

                                    + Mira Grbavac - 18,30 sati

četvrtak,                     1. kolovoza 2019. Sv. Alfonz Marija deʹ Liguori, b. i n.

                                    + iz ob. Lijak - 18,30 sati

petak,                         2. kolovoza 2019. Gospa od Anđela - ʹPorciunkulaʹ

                                    + Katica Plašćak - 18,30 sati            

subota,                       3. kolovoza 2019. Bl. Augustin Kažotić, b.

                                    na nakanu - 18,30 sati

 

nedjelja,                     4. kolovoza 2019. OSAMNAESTA KROZ GODINU

                                    + Mira i Dragiša Ljubisavljević - 7,00 sati

                                    + iz ob. Moher i Katarina Rihard - 8,30 sati

                                    PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati

                                    + Stjepan Kovač - 18,30 sati                        

 

 

 

Zlatko Hnatešin, župni vikar                                                             Robert Almaši, župni vikar                                                             

mons. Adam Bernatović, župnik