DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU 8. rujna 2019.

Danas je dvadeset i treća nedjelja kroz godinu. Svete mise su: u 6,30 sati; 7,30 sati kod sv. Roka; 8,30 sati; 10,00 sati; 11,30 i večernja u 18,30 sati.

Kroz tjedan svete mise su u 7,00 i 18,30 sati, a subotom samo u 7,00 sati ujutro.

 Čitanja: Mudr 9,13-18b; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17; Lk 14. 25-33;

 Misli uz današnje evanđelje. (Lk 14. 25-33)

Odreći se svega da bi se moglo nasljedovati Krista. Mnoštvu ljudi koji ide za njim Isus upućuje poziv da njihov život treba biti put duhovnog napretka: ne smiju dopustiti da ih na tom putu duhovnog napredovanja zaustavi sebeljublje niti ljubav drugih, zbog ljubavi prema njem.

Dvije usporedbe koje slijede, pozivaju nas da znademo vrednovati cijenu svoje vjernosti kako bismo izbjegli da naša zauzetost bude mlaka i nepostojana. Izraz, „ne može biti moj učenik“ se poput refrena ponavlja tijekom čitavog ovog odlomka, povezujući čitav tekst i dajući mu cjeloviti smisao.

 

 1. KALENDAR KROZ TJEDAN

četvrtak,         12. rujna 2019. Preslavno Ime Marijino

petak,             13. rujna 2019. Sv. Ivan Zlatousti, b. i n.

subota,            14. rujna 2019. Uzvišenje sv. Križa

nedjelja,         15. rujna 2019. DVADESET I ČETVRTA KROZ GODINU

Svete mise su: u 6,30; kod sv. Roka u 7,30; 8,30 sati misa zaziva Duha Svetoga na početku nove školske godine; 10,00; sati, studentska u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.

 

 1. SUSRETI U ŽUPI

Pjevačka proba velikog zbora – utorkom i četvrtkom u 20,00 sati. Pozivamo sve pjevače, dolazimo na svoje pjevačke probe. Pozivamo i sve odrasle župljane koji imaju dara za pjevanje da se pridruže velikom pjevačkom zboru.

Pjevačka proba zbora mladih – ponedjeljkom u 20,00 sati. Pozivamo mladiće i djevojke, dođite i budite aktivni sudionici svoje župne zajednice postajući članovi zbora mladih koji pjevaju na misi za mlade u 11,30 sati.

            Pjevačke probe učenika 7. i 8. razreda i 1. i 2. srednje – subotom u 11,00 sati.

            Pjevačka proba dječjeg zbora(1.-6.razreda) subotom u 10,30 sati.

            Biblijski sat – četvrtkom u 19,30 sati.

            Susret čitača – petkom u 19,30 sati.

            Marijina legija – utorkom iza večernje mise.

            Klanjateljice Krvi Kristove – srijedom poslije mise. 

            Obiteljski molitveni vijenac – svakog prvog četvrtka nakon večernje mise.

            Misijska skupina – petkom u 19,00 sati.

            Susret ministranata do 8. razreda – subotom u 10,00 sati.

            Susret starijih ministranata, od prvog srednje – ponedjeljkom u 20,00 sati

            Susret mladih ponedjeljkom u 20,00 sati, studenti i srednjoškolci.

Sastanak roditelja koji će krstiti svoju djecu u nedjelju održava se subotom u 11,00 sati.

Bračni parovi, koji petkom ili subotom sklapaju ženidbu, imaju užu pripravu srijedom u 11,00 sati.    

 

            Pjevačke probe i ostali susreti započinju iza druge nedjelje, od 8. rujna 2019. po ustaljenom rasporedu.

 

 1. RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

Župni ured radi od 8 do 12 a poslije podne od 15 do 18 sati, subotom od 8 do 12 sati. Za hitne slučajeve na raspolaganju smo uvijek.

 

 1. NEDJELJNI RASPORED SVETIH MISA

Od nedjelje, 1. rujna 2019. svete mise su po redovitom rasporedu. Ponovno će biti mise u Rokovoj crkvi u 7,30 sati, konkatedrala u 6,30 sati i studentska misa u 11,30 sati.

 

 1. SASTANAK VJEROUČITELJA

U utorak, 10. rujna 2019. u 19,30 sati održat će se sastanak s vjeroučiteljima koji predaju vjeronauk u školama koje su na području naše župe ili stanuju na području župe. Razgovarat ćemo o našoj suradnji i Pastoralnom planu za 2019/20. godinu.

 

 1. SASTANAK KATEHETA

U srijedu, 11. rujna 2019. u 19,30 sati održat će se sastanak kateheta koji predaju župnu katehezu svim razredima.

 

 1. SASTANAK ŽP. I ŽE. VIJEĆA

            Sastanak župnih vijeća održat će se u četvrtak, 12. rujna 2019. u 19,30 sati. Razgovarat             ćemo o Pastoralnom planu za 2019/20 godinu.

 

 1. ŽUPNA KATEHEZA

Uvođenjem školskog vjeronauka nije dokinuta župna kateheza(župni vjeronauk), koja je potreba jer uvodi vjeroučenike u vlastitu župnu zajednicu i župno bogoslužje. Glavna je svrha vjeronauka u školi sustavno i što cjelovitije upoznavanje vjere u svim njezinim vidovima, a župne kateheze što cjelovitije i što dublje uvođenje u osobno iskustvo vjere koje se uči, slavi i živi u konkretnoj župnoj zajednici – župi. Župna se kateheza održava za sve razrede i to po  određenom rasporedu.

 

 1. MISA ZAZIVA DUHA SVETOGA - KATEHETSKA NEDJELJA

            Misa zaziva Duha Svetoga uz početak nove školske i pastoralne godine biti će u            nedjelju, 15. rujna 2019. godine u 8, 30 sati. Posebnim pozivom biti će obaviješteni   ravnatelji škola, učitelji i vjeroučitelji. Potrebno je posebno obavijestiti i pozvati svu            školsku djecu. Vjeroučitelji koliko to bude moguće, trebaju biti s vjeroučenicima.         Toga dana ujedno slavimo Katehetsku nedjelju koja je u našoj župnoj zajednici već   redovita praksa.

 

10.       PRIJAVA DJECE ZA ŽUPNU KATEHEZU

            Sva školska djeca trebaju biti upisana na župnu katehezu koja će se održavati po rasporedu koji će biti objavljen. Poseban upis bit će za prvi, treći i osmi razred. Ostala   školska djeca su se prijavila   prošle godine i sada će nastaviti dolaziti na župnu katehezu. Ako se koje dijete nije prošle godine prijavilo, to može učiniti pojedinačno,   dolaskom u župni ured uzeti prijavnicu i prijaviti se.

           

            Prvi razred: prijava i upis djece u subotu, 14. rujna 2019. od 10 do 12 sati.

           

            Treći razred: prijava i upis djece u subotu, 14. rujna 2019. od 10 do 12 sati.

           

            Osmi razred: prijava i upis u petak, 13. rujna 2019. od 16 do 18 sati.

           

            Djeca prvog, trećeg i osmog razreda dobiti će prijavnice u školi od svojih vjeroučitelja   te ih zajedno s jednim roditeljem donijeti u župu. Također je potrebno donijeti potvrdu   o krštenju djeteta ili uspomenu na krštenje iz koje se vidi da je dijete kršteno.

 

 1. ŽUPNA KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE

Župna kateheza za prvopričesnike održava se petkom počevši od 27. rujna po slijedećem rasporedu:

                        - OŠ V. Becića, u 9,00 ili 15,00 sati.

                        - OŠ I. Filipovića, u 9,00 ili 16,00 sati

                        - OŠ Sv. Ane, OŠ F. Krežme i OŠ A. Mihanovića uvijek u 16,00 sati.

 

 1. ŽUPNA KATEHEZA ZA OSTALE RAZREDE - SRIJEDOM

            Župna kateheza za učenike prvog, drugog, četvrtog, petog, šestog i sedmog razreda         održava se svakog drugog tjedna i to srijedom:

           

            Srijeda,  25. IX., 9. X., 23. X ., 6. XI.  i  20. XI. 2019.

-16 sati PRVI RAZREDI– svih škola
-17 sati PETI RAZREDI – svih škola 
-17 sati SEDMI RAZREDI - svih škola 

 

Srijeda, 2.X.,  16. X ., 30. X..,  13. XI..  i 27. XI. 2019.

- 16 sati DRUGI RAZREDI - svih škola 
- 17 sati ČETVRTI RAZREDI – svi škola
- 16 sati ŠESTI RAZREDI – svih škola

 

 1. ŽUPNA KATEHEZA ZA KRIZMENIKE – OSMI RAZREDI

Župna kateheza za krizmenike i njihove roditelje održavat će se svakog mjeseca u                      19,30 sati i to po školama.

                 - srijeda,   2. X. 2019. OŠ F. Krežme i A. Mihanovića

            - četvrtak,  3. X. 2019. OŠ Sv. Ane i OŠ I. Filipović

            - petak,      4. X. 2019. OŠ Vl. Becića

 1. ŽUPNA KATEHEZA ZA KRIZMENIKE – PRVI SREDNJE

            Župna kateheza za krizmenike i njihove roditelje prvog razreda srednje škole održavat    će se             jedanput mjesečno u 19,30 sati i to po njihovim školama kao i prošle godine, to   znači, da oni    koji su pohađali osmi razrede u OŠ sv. Ane dolaze zajedno, bez obzira     u koju srednju školu idu. To vrijedi i za sve ostale. Prvi susret će se održati po     slijedećem rasporedu:

                        - srijeda,   9. X. 2019. bivši polaznici OŠ Fr. Krežme i A. Mihanovića.

                        - četvrtak, 10. X. 2019.  bivši polaznici OŠ sv. Ane i I. Filipovića.

                        - petak,     11. X. 2019. bivši polaznici OŠ Vl. Becića.

 

 1. ŽUPNA KATEHEZA ZA KRIZMENIKE – DRUGI SREDNJE

Župna kateheza za krizmenike i njihove roditelje drugog razreda srednje škole održavat će se dvaput mjesečno u 19,30 sati i to po njihovim školama kao i prošle godine, to znači, da oni koji su pohađali osmi razrede u OŠ sv. Ane dolaze zajedno, bez obzira u koju srednju školu idu. To vrijedi i za sve ostale. Prvi susret će se održati po slijedećem rasporedu:

                        - srijeda,   25.IX. 2019. bivši polaznici OŠ Fr. Krežme i A. Mihanovića.

                        - četvrtak, 26.IX. 2019.  bivši polaznici OŠ sv. Ane i I. Filipovića.

                        - petak,     27.IX. 2019. bivši polaznici OŠ Vl. Becića.

 

 1. CRKVENI GOD

 U četvrtak, 12. rujna o.g. župa Preslavnog Imena Marijina slavi svoj crkveni god. Svete mise su u 7,00; 9,00; 11,00; i 18,30 sati.

U subotu, 14. rujna o.g.. župa Uzvišenje Sv. Križa slavi svoj crkveni god. Svete mise su u 8,00; 10,30 i 18,30 sati.

 

 1. KATEKUMENAT

Kao i svake godine, župe grada Osijeka organiziraju zajedničku pripravu odraslih na sakramente svetog krštenja, pričesti i krizme, tzv. Katekumenat, koji započinje 15. listopada 2019. godine u 19,00 sati u dvorani župe sv. Mihaela u Osijeku-Tvrđa, Križanićev trg 2. Za kandidate nije potreban nikakav pred-upis, nego na prvi susret, 15. listopada o.g. trebaju ponijeti olovku i neki od osobnih dokumenata i tada će se upisati.

Katekumenat mogu pohađati osobe koje su navršile 18 godina. Svi mlađi kandidati se pripremaju u svojim župama.

 

 1. TEČAJ PRIPRAVE ZA ŽENIDBU

Novi ciklus tečaja priprave za brak započeo je u rujnu i to u ponedjeljak, 2. rujna 2019. u 19,00 sati u našoj dvorani, traje još dva ponedjeljka i utorka u isto vrijeme.

           

 1. NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE U NACIONALNO SVETIŠTE U MARIJI BISTRICI I IVANEC

U subotu, 28. rujna 2019. organiziramo hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec. Ove se godine spominjemo stote obljetnice rođenja našeg biskupa, blage uspomene Ćirila Kosa, đakovačkoga i srijemskoga biskupa od 1974. do 1997., rođena 19. studenoga 1919. u Ribić Bregu, u Župi Ivanec u Hrvatskom zagorju, odakle je sa svojim roditeljima, braćom i sestrama 1925. godine doselio u Slavoniju, u Župu Snježne Gospe u Harkanovcima. Životni put biskupa Ćirila ove nam godine pruža za spomen još nekoliko obljetnica: jubileja 75. obljetnice njegova svećeničkoga ređenja 1944. godine i 45. obljetnice biskupskoga ređenja 1974. godine, kao i 60. obljetnice njegova uhićenja 1959. godine i zatvaranja od strane tadašnjih komunističkih vlasti.

Polazak u jutarnjim satima, oko 6 sati; dolazak u Mariju Bistricu planiran je za 9.30. Od 10.00 sati bit će zajednička pobožnost i priprava, nakon toga svečani ulaz s kipom Bistričke Gospe, a u 11.00 sati svečana sv. Misa. Poslije misnoga slavlja bit će vrijeme za odmor i okrjepu. Polazak prema Ivancu je najkasnije u 14,30. Posjet, zajednička pobožnosti blagoslov spomen-ploče u župnoj crkvi u Ivancu. Dolazak u Ivanec je oko 15.00 sati te ulazak u župnu crkvu sv. Marije Magdalene. Od 15.30 do 16.15 bit će svečana zajednička liturgijska pobožnost u krsnoj crkvi biskupa Ćirila s blagoslovom i otkrivanjem spomen-ploče. Poslije bogoslužja je prigodni susret sa župljanima Ivanca ispred župne crkve. Polazak iz Osijeka u 6 sati. Cijena hodočašća 130 kn. Prijave u župnom uredu.

 

 1. SVEĆENIK U BOLNICI

Svećenik koji je zadužen za bolnicu je pater Robert koji obilazi pojedine odjele u bolnici, tako da se bolesnici koji to žele mogu ispovijedati. Također se može svećenik pozvati i telefonom i to 091 4600434.

 

 1. PAZITELJI KONKATEDRALE

Pozivam sve osobe koje su na sebe preuzeli obvezu da budu pazitelji konkatedrale da se drže svoga rasporeda. Crkva će biti otvorena od 8 do 19 sati, jedino ponedjeljkom od 8 do 12 sati je čišćenje katedrale, radi toga je zatvorena.  

 

 1. DONESITE OBITELJSKI KARTON

Ako još niste predali vaš OBITELJSKI KARTON učinite to što prije. Želja nam je da što više obiteljskih podataka unesemo u vaš karton. Ako ga nemate, obiteljski karton možete dobiti u župnom uredu. Hvala vam.

 

 1. ZAHVALA

            Hvala svima koji su pridonijeli svojim prilogom za potrebe župe i župne crkve.   Potičem župljane koji to do sada nisu učinili. Molimo sve obitelji koje žive u župi,          a nisu prijavljene,da to učine.  

 

 1. TISAK

            Glas Koncila, Župne obavijesti, Moj molitvenik.

 

 1. KRŠTENI - VJENČANI - UMRLI

 

Kršteni: 8. IX 2019. Samuel Brkić, sin Mladena Brkića i Irene r. Gomboš.

 

Mila Nikolić, kći Igora Nikolića i Ivane r. Babić; Filip Jakov Dizdar, sin Denisa Dizdara i Mirele r. Vakoš.

 

Crkveno vjenčani: 6.IX.2019. Darko Adžić iz Požege i Monika Kljajić iz Orahovice; Matija Vištica iz Zagreba i Katarina Rebić iz Osijeka. 7.IX.2019. Josip Šarklezi i Zrinka Ruškan, oboje iz Osijeka; Dario Domović i Martina Cvetko, oboje iz Osijeka.

 

 

Crkveno pokopani: 3. IX. 2019. Julka Gajić r. Zavada(1940.). 6.VIII.2019. Patrik Milas(2019.).

 

 

SVETE MISE  od 8. do 15. IX. 2019. godine

 

nedjelja,                     8. rujna 2019. DVADESET I TREĆA KROZ  GODINU

                                    Rođenje BDM – Mala Gospa

                                    + Petar i Ružica Stanić - 6,30 sati

                                    + iz ob. Benda i Salimović - 7,30 sati kd sv. Roka  

                                    + Stjepan, Katarina i Izidor Erbek - 8,30 sati

                                    PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati

                                    + Ana i Andrija Cvitković - 11,30 sati         

                                    + Đuro i Janja Martinović - 18,30 sati

 

Ponedjeljak               9. rujna 2019.                       

+  - 7 sati

                                    + Miroslav Erić - 18,30 sati

                                    + Evica i Juraj Valjavec – 18,30 sati

 

utorak,                       10. rujna 2019.

+ Zlatko Starčević - 7 sati

                                    + iz ob. Kadić - 18,30 sati 

                                    + iz ob. Baungartner i Planinac - 18,30 sati 

 

srijeda,                       11. rujna 2019. 2019.

                                    + - 7 sati

                                    + Mandica i Antun Jankičić - 18,30 sati

+ Ivan i Eva Gradištanac - 18,30 sati

 

četvrtak,                     12. rujna 2019. Preslavno Ime Marijino

                                    + - 7 sati

                                    + Mate Zeljko - 18,30 sati

+ Ivan i Ilona - 18,30 sati

 

petak,                         13. rujna 2019. Sv. Ivan Zlatousti, b. i n.

+ - 7 sati

                                    + Stana i Franjo Sasi - 18,30 sati

+ - 18,30 sati

 

subota,                       14. rujna 2019. Uzvišenje sv. Križa

+ Davor Mikulić - 7 sati

+ – 7 sati

 

nedjelja,                     15. rujna 2019. DVADESET I ČETVRTA KROZ  GODINU

                                    + Dragutin Pelin - 6,30 sati

                                    + Ivan Petrović i pok. iz ob. Petrović - 7,30 sati kd sv. Roka         

                                    + Marica i Anto Debeljak i pok. iz ob. Knežević - 8,30 sati

                                    PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati

                                    + Andrija Moguš - 11,30 sati

                                    + Alen Arambašić - 18,30 sati

 

Robert Almaši, župni vikar                                                             Blaž Jokić, župni vikar 

mons. Adam Bernatović, župnik