TIJELOVO

Slavimo Dan Euharistije, dan najdragocjenije tajne naše svete vjere. Euharistija je najveće i najsnažnije što Crkva ima, izvor i vrhunac svega kršćanskog života, jedino pravo bogatstvo Crkve, naše zajedničko dobro i Isusov testamentarni dar. Sve najveće darove svojega božanskog srca ostavio je Bog da nam ih pruža za vrijeme svoje muke: onda kad ga čovječanstvo izda, preda, osudi, izruga, izmuči i usmrti. 

Na početku muke darovao nam je sakramenat ljubavi, svetu Euharistiju. Ona je znak i hrana jedinstva svete Crkve. 

Isusove pretvorbene riječi nad kruhom i vinom, Crkva pamti i ljubomorno čuva već dva tisućljeća. One su joj dragocjenost već dva tisućljeća. Svaki dan ih izgovara kroz usta svećenika i tako ponazočuje u prostor i vrijeme najveću dragocjenost i zbilju naše vjere.

Prostrt pred tom zbiljom i tajnom vjere, iznijet ćemo iz naše Crkve Euharistijskog Isusa i pokazati tko je naš Spasitelj kojem se i na taj način želimo zahvaliti.