DOGAĐANJA U VIKARIJATU

Institut za novu evangelizaciju "Sveti Ivan Pavao II." Organizira:
U srijedu, 22. ožujka u 19.30 sati u Pastoralnom centru Vikarijata, (Strossmayerova 58), održat će se korizmena tribina  o vjeri koju vodi dr.sc. Arkadiusz Krasicki a tema tribine je “Vjera – uvjet novog rođenja”.