MISIJSKA SKUPINA ZA CARITAS

Misijska skupina naše župe i ove je godine izradila čestitke i razne druge predmete koje će  prodavati u nedjelju, 2. travnja 2017. godine iza svake mise na izlasku izcrkve. Prikupljeni prilozi idu za potrebe Caritasa.