DOGAĐANJA U VIKARIJATU

Institut za novu evangelizaciju "Sveti Ivan Pavao II." Organizira:
U srijedu, 5. travnja u 19.30 sati u Pastoralnom centru Vikarijata, (Strossmayerova 58), održat će se korizmena tribina  o vjeri koju vodi dr.sc. Drago Tukara tema tribine je “Hereze i krivovjerja”.