Sveta misa na groblju sv. Ane

Svete mise ujutro u 7,00 sati i navečer u 18,30 sati Danas se slavi sveta misa i na groblju sv. Ane u 8,00 sati. Želimo moliti za naše pokojne koji iščekuju uskrsnuće.