TREĆA USKRSNA NEDJELJA

SUSRET HKM – U VUKOVARU

Svete mise su: u 6,30 sati; 8,30;  svečana u 10,00 sati; 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.