SEDMA USKRSNA

Svete mise su: u 6,30 sati;  8,30 sati; 10,00 sati; potom u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.