LJETNE KVATRE

Kvatre su osobiti dani u kojima Crkva od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama, djelima pokore i ljubavi i to na velike nakane Crkve i svijeta. Ljetne kvatre nakon Duhova, posvećene su molitvi za posvećenje ljudskoga rada i za urod zemlje. Bogoslužje kvatri bit će u subotu 11. lipnja u 7,00 sati ujutro.