PROSLAVA BLAGDANA SVETE ANE NA GORNJOGRADSKOM GROBLJU

Svete mise na blagdan Svetih Joakima i Ane na gornjogradskom groblju bit će u 8,00 sati, pjevana u 10,00 sati i po podne u 16,00 sati. Prije svake svete mise bit će mogućnost za svetu ispovijed.