PERSONALNE PROMJENE U ŽUPI

Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu od 30. lipnja 2017. broj: 769/2017.,   za novog župnog vikara u Osijeku 1., imenovan je vlč. Robert Almaši, dosadašnji župni vikar u Osijeku 6. Službu započinje 1. kolovoza ove godine. Vlč. Robertu želimo dobrodošlicu u našu župu koja je sada i njegova.
Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu od 10. srpnja 2017. broj: 829/2017. vlč. Mateju Glavici prestaje bolovanje i razrješuje se službe pastoralnog pomoćnika u Župi sv. Petra i Pavla apostola u Osijeku 1. te ga se drugim dekretom imenuje od 22. kolovoza 2017. godine župnikom Župe sv. Petra, apostola u Petrijevcima. Vlč. Mateju u ime cijele župne zajednice i svoje osobno ime, želim zahvaliti za sve ono što je kroz godinu rada i djelovanja učinio za život, rast i napredak ove župne zajednice. Hvala mu, uz obećanje da ćemo ga molitvama pratiti u njegovom daljnjem životu i radu, želeći i dalje ostati povezani.