DVADESET I PRVA KROZ GODINU

svete mise; u 7.00 sati, 8,30 sati; u 10,00 sati i večernja u 18,30 sati.