SASTANAK ŽP. I ŽE. VIJEĆA

Sastanak župnih vijeća održat će se u srijeda, 6. rujna 2017. u 19,30 sati. Razgovarat ćemo o Pastoralnom planu za 2017/18 godinu.