SASTANAK KATEHETA

U srijeda, 13. rujna 2017. u 19,30 sati održat će se sastanak kateheta koji predaju župnu katehezu 1.,2.,4.,5.,6., i 7. razredu.