ISPOVIJED ŠKOLSKE DJECE

Pozivamo školsku djecu da se u petak, 15. rujna dođu ispovijedati prije podne od 9 a po podne od 16 sati.
Informirati i potaknuti učenike na ispovijed na početku nove školske godine. Na satu vjeronauka koji je najbliži danu svete ispovijedi, proći s njima ispit savjesti, ponoviti kako i na koji način pristupiti sakramentu pomirenja.