DOGAĐANJA U VIKARIJATU

Biblijsku tribinu održati će se prema Kalendaru susreta, 6. studenog, u 19.30 sati u prostorijama Vikarijata u Osijeku (Strossmayerova 58). Biblijsku tribinu vodi dr.sc. s. Fužinato a tema je: “Gdje ti je brat Abel?” (Post 4,9).
Socijalna tribina u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju “Sveti Ivan Pavao II.”, održati će se u četvrtak, 9. studenog u 19:30 sati, u prostorijama Pastoralnog centra Vikarijata u Osijeku (Strossmayerova 58).