DOGAĐANJA U VIKARIJATU

Pozivam Vas na predavanje doc. dr. sc. Ane Mikić Čolić, Jezik iza jezika – kada riječi obilaze oko stvari kao „mačka oko vruće kaše“, koje će se održati 15. studenoga u 19.30 sati u Vikarijatu Osijek (Strossmayerova 58).
Predavanje će se održati u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Osijeku i Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.“