DOGAĐANJA U VIKARIJATU

Ovim Vas putem pozivam na stručnu konferenciju “Izazovi zaštite djece na internetu”, koja će se održati 21. studenog 2017. u Pastoralnom centru Vikarijata u Osijeku, Strossmayerova 58, od 9.30 do 14.30 sati. Sudjelovanje na stručnoj konferenciji će biti prijavljeno Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj komori socijalnih radnika, Hrvatskoj udruzi socijalnih pedagoga i Agenciji za odgoj i obrazovanje. Molila bih da o istoj obavijestite svoje vjeroučitelje.
Krešimir Bulat, biblijsko-molitvena večer, 20.11.2017., 19.30 sati
Igor Jakobfi, socijalna tribina: Kršćansko shvaćanje rada, 23.11.2017., 19.30 sati
Predavanje će se održati u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Osijeku i Instituta za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.“