DOGAĐANJA U VIKARIJATU

Pozivam Vas na socijalnu tribinu u organizaciji Instituta za novu evangelizaciju “Sveti Ivan Pavao II.”, koja će se održati u četvrtak, 14. prosinca u 19:30 sati, u prostorijama Pastoralnog centra Vikarijata u Osijeku (Strossmayerova 58). Tribinu vodi mr. sc. Igor Jakobfi.