Misna slavlja za Božić

BADNJAK
Večernja sveta misa u 17,00 sati, Božićna misa bdijenja, dječja polnoćka. Nakon evanđelja bit će prigodni dječji program.
Svetu misu POLNOĆKU u 24,00 sata predvodi mons. dr. Marin Srakić, nadbiskup u miru.

BOŽIĆ – SVETKOVINA ISUSOVA ROĐENJA - 25. prosinca 2017.
Svete mise: 8,30 sati, svečana biskupska misa u 10,00 sati kojoj predsjeda mons. dr. Marin Srakić, nadbiskup u miru, studentska u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.