Sv. Stjepan prvomučenik

Svete mise su kao nedjeljom: u 6,30; 8,30; 10,00; 11,30 sati i večernja u 18,30 sati. Blagoslov: A. Stepinca (parnom stranom), Neumanova, Gajev trg, Vukovarska – isusovci od 9,00 sati više osoba.