SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Silvestrovo, Stara Godina. Raspored svetih misa: u 8,30 sati, svečana biskupska misa u 10,00 sati; 11,30 sati, i večernja u 17,00 sati.
Večernja sveta misa je misa zahvalnica za proteklu 2015. godinu u 17,00 sati. Predvodi mons. dr, Marin Srakić, nadbiskup u miru