TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

Novi ciklus Tečaja priprave za brak započinje 29. siječnja 2018. u dvorani župe sv.
Petra i Pavla ap.(iza konkatedrale). Predavanja počinju u 19,00 sati.